Windykacja

Windykacja


Windykacja należności

 

Zachęcamy przedsiębiorstwa do zlecenia naszej Kancelarii prowadzenia spraw windykacyjnych. W ramach czynności windykacyjnych przeprowadzamy audyt wierzytelności oraz wdrażamy u Klienta indywidualne kilkustopniowe procedury windykacyjne. Naszym celem jest maksymalne uproszczenie czynności, aby każdy etap windykacji był w miarę prosty i niedrogi.

Czynności windykacyjne obejmują:

- szkolenie w zakresie dokumentowania sprzedaży;

- opracowanie wzorców umów i Ogólnych Warunków Sprzedaży;

- opracowanie wzorów porozumień z dłużnikami;

- przygotowanie wzorów wezwań przedsądowych dla Klienta;

- reprezentację sądową;

- reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym.

 

Czynności z zakresu reprezentacji sądowej i egzekucyjnej prowadzimy wobec dłużników na terenie całego kraju. Dla przedsiębiorców stale współpracujących z Kancelarią stosujemy konkurencyjne stawki.

 

Klienci, których wspieramy w windykacji, nie muszą regularnie się z nami spotykać. Większość czynności wyndykacyjnych wykonywana jest zdalnie, a dokumentacja przekazywana jest według ustalonego wzorca. Klienci oszczędzają swój czas, a my możemy znacznie obniżyć wynagrodzenie za świadczone usługi. Dzięki tym ułatwieniom obsługujemy Klientów z całego kraju.  

 

W ramach czynności windykacyjnych obok prowadzenia spraw o zapłatę występujemy w postępowaniach zwiększających szansę na zaspokojenie należności, w tym w sprawach o:

- nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika lub innym podmiotom,

- zabezpieczenie roszczenia na czas trwania postępowania sądowego o zapłatę,

- uznanie za bezskuteczną czynności dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela (tzw. skarga pauliańska).

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych od dłużników prowadzących działalność gospodarczych obok należności z faktur VAT i odsetek wierzycielowi przysługuje dodatkowo nawet równowartość kwoty 100 euro stanowiąca rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Gdy dochodzimy zapłaty wynagrodzenia za więcej niż jedną transakcję, wówczas rekompensata obejmuje wielokrotność wskazanej kwoty. Wysokość rekompensaty zależy od wartości świadczenia pieniężnego i w zależności od niej wynosi 40, 70 lub 100 EUR od każdej transakcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót