Mediacja

Mediacja


Jak rozwiązać konflikt wspólnie z mediatorem ?

 

 

Krok I Wszczęcie postępowania.

 

Umowa obu stron o mediację (klauzula umowna lub odrębna umowa) albo wniosek jednej strony o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

Kontakt telefoniczny w sprawie mediacji: 600 381 726 lub 608 432 951.

 

 

Krok II Sesja lub sesje mediacyjne.

 

Przeprowadzenie rozmów przygotowawczych oraz sesji mediacyjnej w uzgodnionym miejscu. 

Istnieje możliwość komediacji, czyli mediacji prowadzonej przez dwóch mediatorów.

 

 

Krok III Ugoda.

 

Strony konfliktu mają pełną swobodę uregulowania relacji na przyszłość.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, a po nadaniu jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym podlegającym egzekucji komorniczej na takich samych zasadach jak prawomocny wyrok sądowy.

 

Za wszczęciem postępowania mediacyjnego naliczane są opłaty w oparciu o indywidualną wycenę. Opłaty za postępowanie mediacyjne są niższe niż koszty wszczęcia i prowadzenia postępowania sądowego.   

Mediacja prowadzona jest przed mediatorem, który uzyskał walidację do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych (certyfikacja zgodnie z wymogami określonymi w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r.).   

 

 

Powrót