Bieżąca obsługa prawna

Bieżąca obsługa prawna


Bieżąca obsługa prawna firm

 

Prawnicy Kancelarii świadczą usługi prawne z zakresu bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców z następujących branż:

 

- produkcja, naprawa i sprzedaż pojazdów komunalnych,

- oprogramowanie i technologie informatyczne,

- usługi pocztowe,

- usługi lotnicze,

- produkcja wyrobów koncesjonowanych (technologie wojskowe i policyjne),

- zbieranie odpadów i recykling,

- wynajem nieruchomości,

- ochrona osób i mienia,

- budownictwo mieszkaniowe,

- transport drogowy,

- agencja pracy,

- produkcja akcesoriów dla przemysłu spożywczego,

- produkcja części dla branży samochodowej,

- portale internetowe,

- produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych.

 

W ramach bieżącej działalności reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Krajową Izbą Odwoławczą, komornikami, jednostkami prokuratury, organami administarcji rządowej i samorządowej.  

 

Wykorzystując zdobyte doświadczenie i wiedzę wspieramy rodzimych przedsiębiorców w prowadzeniu działalności na terenie Unii Europejskiej oraz w krajach azjatyckich, jak również reprezentujemy zagranicznych przedsiębiorców w sporach przed polskimi sądami. 

 

W okresie ostatnich dwóch lat świadczyliśmy następujące usługi, które cechowały się wyższym stopniem skomplikowania oraz istotnym zaangażowaniem czasu pracy :

- pracowaliśmy na terenie Chińskiej Republiki Ludowej wspierając naszego Klienta w negocjacjach z partnerami handlowymi;

- reprezentowaliśmy zagranicznego przedsiębiorcę z branży rolno-spożywczej w sporze o zapłatę z powództwa polskiego kontrahenta;

- nawiązaliśmy współpracę z adwokatem praktykującym na terenie Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Chorwacji;

- wspieraliśmy polskich przedsiębiorców w postępowaniach upadłościowych prowadzonych na terenie Republiki Federalnej Niemiec,

- reprezentowaliśmy spółkę kapitałową w postępowaniu karnym przeciwko byłemu członkowi zarządu o wyrządzenie spółce szkody majatkowej w wielkich rozmiarach (ok. 3,5 mln zł), sprawa zakończona uznaniem winy i zasądzeniem obowiązku naprawienia szkody w żądanej wysokości.  

 

 

Zachęcamy do skorzystania z szerokiej gamy naszych usług.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót