Opracowywanie umów

Opracowywanie umów


Opracowywanie umów

Prawnicy Kancelarii opiniują umowy, opracowują ich projekty dopasowując treść do potrzeb Klientów i chroniąc w najwyższym stopniu interesy reprezentowanej strony. Obsługa prawna w tym zakresie świadczona jest przede wszystkim w następujących obszarach:

- typowe umowy cywilnoprawne,

- umowy deweloperskie,

- umowy handlowe (agencyjne, komisowe, o współpracy gospodarczej),

- umowy spółek,

- regulaminy portali internetowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót