Zespół

Zespół


  r. pr. Anna Fonfara

 • wpisana na listę radców prawnych przy OIRP w Kielcach
 • Mediator (certyfikat walidacji mediatora sądowego i pozasąsowego w sprawach cywilnych)  
 • Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Kielcach (kadencja 2018 - 2023)  
 • absolwentka stacjonarnych studiów prawa oraz stacjonarnych studiów administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Specjalizacje: postępowanie mediacyjne, prawo rodzinne, spory cywilne z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne i samorządowe, dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie z wypadków komunikacyjnych 

E-mail: kancelaria@fonfara.pl

Telefon: +48 608 432 951

r. pr. Łukasz Fonfara

 • wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Kielcach
 • Mediator (certyfikat walidacji mediatora sądowego i pozasąsowego w sprawach cywilnych)
 • absolwent stacjonarnych studiów prawa Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • absolwent dwuletniej Szkoły Prawa Niemieckiego zorganizowanej przez Uniwersytet Humboldta w Berlinie 
 • stypendysta programu Erasmus na Christian-Albrechts-Univesität zu Kiel

Specjalizacje: prawo spółek, prawo zamówień publicznych, umowy handlowe, prawo pracy, prawo karne gospodarcze, dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie z wypadków komunikacyjnych, postępowanie mediacyjne

E-mail: lukasz@fonfara.pl

Telefon: +48 600 381 726

r. pr. Joanna Fonfara

 •  wpisana na listę radców prawnych przy OIRP w Warszawie
 •  absolwentka prawa Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Specjalizacje: umowy handlowe, prawo cywilne, prawo własności intelektualnej, windykacja, spory sądowe, prawa konsumenta

E-mail: joanna@fonfara.pl

Telefon:+48 509 478 610

r. pr. Mateusz Fonfara 

 • wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Warszawie
 • absolwent stacjonarnych studiów prawa Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 
 • absolwent stacjonarnych studiów filologii angielskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Specjalizacje: prawo rodzinne, rozwody, prawo IT, prawo pracy, prawo handlowe, prawo własności intelektualnej, windykacja, spory sądowe

E-mail: mateusz@fonfara.pl

Telefon: +48 692 020 499

Publikacje:

M. Fonfara - Sponsorship Agreement - Interview/Umowa sponsorska - Wywiad, Cosmetic Reporter IX-XII 2016, nr 3/4

Ł. Fonfara, R. Fonfara - Kontrasygnata skarbnika, Dwytugodnik Wspólnota 5 grudnia 2009

Ł. Fonfara - The Charter of Fundamental Rights of the European Union as an Act of Constitutional Nature in: Human Rights within the European Union (Hrsg. Tobias Gries, Ralf Alleweldt), Berliner Wissenschafts-Verlag

Aplikanci radcowscy zainteresowani patronatem proszeni są o zgłoszenia drogą elektroniczną.

Powrót