2020-10-23

Certyfikat Dyplomowanego Mediatora.

Z przyjemnością informujemy, że Mecenas Łukasz Fonfara uzyskał certyfikat Dyplomowanego Mediatora.

To kolejna osoba w Kancelarii, która pomyślnie zdała egzamin zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Gorąco zachęcamy do korzystania z oferty usług mediacji pozasądowej prowadzonych pod patronatem naszej Kancelarii. Istnieje również możliwość komediacji, czyli sesji prowadzonych z udziałem dwojga Dyplomowanych Mediatorów.

Mediacja to odformalizowany, szybki i w pełni dobrowolny instrument rozwiązywania konfliktów. Jej celem jest pełne pojednanie się stron, a nie rozstrzygnięcia o pojedynczym roszczeniu. Ta cecha sprawia, że kończy ona konflikt o wiele skuteczniej niż wyrok uzyskany w postępowaniu sądowym.

Mediator jest osobą bezstronną, neutralną, a poufność mediacji gwarantują przepisy postępowania cywilnego oraz karnego.

Mediator oraz strony biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w  tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji.

Powrót