German Desk

German Desk


German Desk

 

Kancelaria świadczy usługi z zakresu stosunków handlowych z niemieckimi kontrahentami, jak również reprezentuje podmioty niemieckojęzyczne w transakcjach dokonywanych na terenie RP. W ramach świadczonych usług możliwe jest doradztwo prawne w negocjacjach i sporach z partnerami niemieckojęzycznymi.  Reprezentacja i doradztwo dotyczą następujących dziedzin prawa:

- umów cywilnoprawnych,

- prawa spółek,

- reprezentacji w postępowaniu upadłościowym prowadzonym na terenie RFN,

- windykacji należności od kontrahentów z siedzibą na terenie RFN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót