Obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego

Obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego


Obsługa prawna j.s.t.

 

Prawnicy Kancelarii świadczą usługi doradztwa w bieżących sprawach na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Doradztwo obejmuje różnorodne zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów prawa publicznego, w tym prawa postępowania administracyjnego, prawa samorządowego oraz zamówień publicznych, jak również szeroko rozumianej cywilistyki.

 

Obsługa prawna jednostki samorządowej może być również świadczona przez dwuosobowy zespół radcowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót