German Desk - English Desk

German Desk - English Desk


Sprawy o charakterze międzynarodowym

 

Kancelaria świadczy usługi z zakresu stosunków handlowych z zagranicznymi kontrahentami, jak również doradztwa i reprezentacji podmiotów niemiecko- i angielskojęzycznych w transakcjach dokonywanych na terenie RP. Świadczymy usługi doradztwa prawnego w negocjacjach i sporach. Reprezentacja i doradztwo dotyczyły dotychczas następujących dziedzin prawa:

- umów cywilnoprawnych,

- międzynarodowych porozumień handlowych,

- praw do nieruchomości,

- prawa spółek,

- reprezentacji w postępowaniu upadłościowym prowadzonym na terenie RFN,

- windykacji należności od kontrahentów z siedzibą na terenie RFN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót