Kim jesteśmy - czym się zajmujemy?

Kancelaria została założona w 2002 roku przez radcę prawnego Annę Fonfarę.

Początkowo zakres świadczonych usług koncentrował się na obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz kompleksowym doradztwie spółki z branży energetycznej. Świadczone były też usługi na rzecz indywidualnych osób fizycznych.

Wraz ze zdobytym doświadczeniem i zwiększeniem grona Klientów oferta Kancelarii uległa poszerzeniu o kompleksowe doradztwo prawne z obszaru prawa handlowego (w głównej mierze w zakresie obsługi spółek prawa handlowego), prawa podatkowego oraz administracyjnego. Po dołączeniu do zespołu radcy prawnego Łukasza Fonfary w 2008 roku Kancelaria uzupełniła swoją ofertę o obsługę podmiotów niemieckojęzycznych, a następnie radca prawny Mateusz Fonfara wniósł doświadczenie z zakresu obsługi prawnej podmiotów angielskojęzycznych.

Aktualnie, jako jedna z najdłużej funkcjonujących na rynku usług prawniczych w regionie, Kancelaria cieszy się uznaną marką zarówno pośród Klientów, jak i w środowisku prawniczym.

Czytaj więcej
Aktualności

Aktualności

01.07
2022

Nowa ustawa deweloperska.

Od początku lipca obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, zwanej dalej "ustawą deweloperską". Ustawa deweloperska reguluje: 1) środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę;2) zasady wypłaty środk

Czytaj więcej

17.04
2022

Przepisy sankcyjne w zw. z agresją na Ukrainę.

W tych burzliwych czasach przedsiębiorcy borykają się z szeregiem nowych trudności. Oprócz zaburzeń logistycznych, nieprzewidywalności cen istnieje konieczność przestrzegania sankcji nałożonych na Federację Rosyjską. Co więcej, polscy przedsiębiorcy mogą być adresatami kontrsankcji nakładanych przez Rosję na państwa z tzw. listy państw nieprzyjaznych Federacj

Czytaj więcej

Umów termin spotkania

Zapraszamy na bezpośrednie spotkanie a także do kontaktu za pośrednictwem Internetu lub telefonu.

Umów się

Usługi

Usługi

Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych z zakresu:

Mediacja

Możliwość przywrócenia dobrych relacji i zakończenia konfliktu przy współudziale certyfikowanych mediatorów. Bogaty wachlarz technik mediacji i absolutna poufność.

Proces cywilny, administracyjny i karny

Reprezentujemy Klientów przed sądami, prokuraturą, komornikami i innymi organami szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości.

Doradztwo bieżące przedsiębiorców

Zarządzanie zgodnością (compliance) dostosowane do specyfiki Klienta, w tym obsługa posiedzeń organów kolegialnych, procedury windykacji, wewnątrzzakładowe prawo pracy, procedury zawierania i obsługi umów handlowych.

Doradztwo specjalistyczne

IT, zamówienia publiczne, M/A,e-commerce, RODO, German desk, English desk, spółki, stowarzyszenia, fundacje.

Sprawy rodzinne, opiekuńcze i spadkowe

Sprawy małżeńskie, opiekuńcze, alimentacyjne, majątkowe, dziedziczenie, zachowek, sukcesja przedsiębiorstw.

Nieruchomości

Obrót i regulacja stanu prawnego nieruchomości.

Nasz zespół

Nasz zespół

Mateusz Fonfara

Mateusz Fonfara

Specjalizacje: prawo rodzinne, rozwody, prawo IT, prawo pracy, prawo handlowe, prawo własności intelektualnej, windykacja, spory sądowe

Joanna Fonfara

Joanna Fonfara

Specjalizacje: umowy handlowe, prawo cywilne, prawo własności intelektualnej, windykacja, spory sądowe, prawa konsumenta

Anna Fonfara

Anna Fonfara

Specjalizacje: postępowanie mediacyjne, prawo rodzinne, spory cywilne z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne i samorządowe, roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie z wypadków komunikacyjnych

Łukasz Fonfara

Łukasz Fonfara

Specjalizacje: prawo spółek, prawo zamówień publicznych, umowy handlowe, prawo pracy, prawo karne gospodarcze, prawo stowarzyszeń, postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne