• Najnowsze zlecenia


  skuteczna obrona przed roszczeniem o zapłatę kary umownej za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Klienta zakończona oddaleniem powództwa w całości (grudzień 2019 r.)
  Czytaj więcej
 • Prawo publiczne


  pełnienie funkcji prowadzącego przetarg i obsługa prawna transakcji sprzedaży majątku skomercjalizowanej spółki o wartości 18 mln PLN
  Czytaj więcej
 • Zamówienia publiczne


  skuteczna reprezentacja klienta przed KIO zakończona unieważnieniem czynności wyboru konkurencyjnej oferty jako najkorzystniejszej (marzec 2020 r.)
  Czytaj więcej
 • Zamówienia publiczne


  skuteczna reprezentacja klienta przed KIO zakończona unieważnieniem czynności wyboru konkurencyjnej oferty jako najkorzystniejszej (marzec 2020 r.)
  Czytaj więcej
Kancelaria Radców Prawnych
ul. Sienkiewicza 13/14
25-350 Kielce

telefony:
r. pr. Anna Fonfara 608 432 951
r. pr. Łukasz Fonfara 600 381 726
r. pr. Mateusz Fonfara 692020499


e-mail: kancelaria@fonfara.pl