2020-12-01

CIT dla spółek komandytowych.

Stało się. Od 1 stycznia 2021 r. podatkiem CIT zostaną objęte spółki komandytowe. Wczoraj - w ostatnim możliwym momencie – w Dzienniku Ustaw RP opublikowana została ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

 

Odtąd komplementariuszom będzie przysługiwało prawo do odliczenia od podatku kwoty podatku zapłaconej przez spółkę (stosownie do ich udziału w zyskach, podobnie jak komplementariuszom spółek komandytowo-akcyjnych), jednak miejmy na uwadze, że komplementariuszami są osoby odpowiadające w pełni za zobowiązania spółki. Ustawodawca zastosował mechanizm coś za coś (odpowiedzialność za zobowiązania w zamian za zwolnienie).

 

Co do zasady dla komandytariuszy wprowadzono podatkowe zwolnienie 50% przychodów uzyskanych ze spółki komandytowej, przy czym nie więcej niż 60 tys. PLN w roku podatkowym. Ustawa wskazuje, którym grupom komandytariuszy nawet to nieznaczne zwolnienie nie będzie jednak przysługiwało.

 

Zapraszamy do zainteresowania się ofertą Kancelarii w zakresie planowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz przekształceń.

 

 

Łukasz Fonfara

radca prawny

 

Autor ma kilkunastoletnią praktykę w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców.

 

Żadnej z informacji zawartych w witrynie nie należy traktować jako porady prawnej ani oferty świadczenia usług prawniczych, o czym więcej w zakładce „Polityka prywatności i zastrzeżenia prawne”.

Powrót